Книги

Інтелектуальні інформаційні системи

Шаров С.В., Лубко Д.В.,  Осадчий В.В.
Інтелектуальні інформаційні системи: навч. посіб. / С.В. Шаров, Д.В. Лубко, В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 144 с.

ISBN 978-617-7346-18-9

Основне призначення навчального посібника полягає у відображенні теоретичних та практичних основ створення та використання інтелектуальних інформаційних систем. Описані методи придбання, подання та обробки знань у интеллектуальних системах, а також технології проектування і реалізації інтелектуальних систем.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну “Інтелектуальні інформаційні системи”, а також викладачів та студентів, які цікавляться питаннями розробки та використання систем штучного інтелекту.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПИТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
1.1. Основні поняття штучного інтелекту
1.2. Визначення та класифікація інтелектуальних систем
1.3. Підходи до побудови систем штучного інтелекту.
1.4. Особливості проектування та функціонування інтелектуальних систем
1.5. Області використання систем штучного інтелекту.
Питання для самоконтролю
Тестові завдання
Література.
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
2.1. Визначення та особливості інтелектуальних інформаційних систем
2.2. Класифікація інтелектуальних інформаційних систем
2.3. Етапи проектування та життєвий цикл інтелектуальних систем
2.4. Перспективи використання ІІС в освіті
Питання для самоконтролю
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 3. ПОДАННЯ ЗНАНЬ У ВИГЛЯДІ МОДЕЛЕЙ.
3.1. Вибір моделі представлення знань.
3.2. Логічні моделі
3.3. Семантичні мережі.
3.4. Фреймові моделі.
3.5. Продукційні моделі
Питання для самоконтролю.
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 4. ОНТОЛОГІЇ ТА ОНТОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ.
4.1. Загальні поняття Semantic Web.
4.2. Визначення онтології як моделі представлення знань.
4.3. Загальні рекомендації щодо створення онтологій
4.4. Огляд редакторів онтологій.
4.5. Загальна характеристика редактору онтологій Protege
4.6. Створення онтології засобами редактору Protege.
Питання для самоконтролю
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ.
5.1. Поняття і класифікація експертних систем
5.2. Структура та принцип роботи експертних систем
5.3. Методологія побудови експертних систем
5.4. Експертне оцінювання як процес вимірювання
5.5. Порівняння моделей подання знань в експертних системах
5.6. Приклади експертних систем
Питання для самоконтролю
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 6.НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ.
6.1. Поняття та класифікація нейронних мереж.
6.2. Модель біологічного нейрона.
6.3. Модель штучного нейрона
6.4. Навчання нейроної мережі
6.5. Практичне використання нейромережних технологій.
Питання для самоконтролю.
Тестові завдання
Література
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Контакты

Вся контактная информация

  • Телефон: +38(097)9308618