Книги

Використання офісних комп'ютерних технологій у професійній діяльності учителів

Осадчий В.В.
Використання комп’ютерних офісних технологій у професійній діяльності учителів. Навчально-методичний посібник / В.В. Осадчий. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 128 с.

У посібнику описано використання офісного . пакету OpenOffice.org у професійній діяльності вчителів. Наведено керівництво з установки, настроювання і основ роботи з офісним пакетом. Приведені відомості про роботу з текстовим процесором Writer, електронними таблицями Calc і системою підготовки презентацій Impress. Наведено інформацію, про обмін даними з офісним пакетом Microsoft Office.
Посібник призначений для підготовки майбутніх учителів до використання комп’ютерних офісних технологій у професійній діяльності та може використовуватися як при вивченні курсу інформатики у ВНЗ та школі, так і в системі додаткової освіти. Крім того, він буде корисним при самостійному вивченні офісних технологій.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ OPENOFFICE.ORG
1.1. Офісний пакет Openoffice.org
1.2. Установка пакету OpenOffice.org
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ РОБОТИ У OPENOFFICE.ORG WRITER
2.1. Запуск і початок роботи з Openoffice.org Writer
2.2. Робота з документами
2.3. Робота з текстом
2.3.1. Переміщення по документу
2.3.2. Виділення елементів тексту
2.3.3. Вирізання, копіювання та вставка тексту
2.3.4. Швидке переміщення абзаців
2.3.5. Пошук і заміна тексту, форматування
2.3.6. Вставка спеціальних символів
2.3.7. Установка кроку табуляції та відступів
2.3.8. Перевірка орфографії
2.3.9. Використання Автозаміни
2.3.10. Використання Доповнення слова
2.3.11. Використання Автотексту
2.3.12. Вставка тире і нероздільних прогалин
2.4. Форматування тексту
2.4.1. Форматування абзацу
2.4.2. Форматування символів
2.4.3. Автоформатування
2.4.4. Створення нумерованих та маркірованих списків
2.4.5. Використання панелі інструментів Маркери і Нумерація
2.4.6. Використання виносок, кінцевих виносок
2.4.7. Вставка виносок
2.4.8. Визначення формату виносок
2.4.9. Використання тезауруса
2.4.10. Перенесення слів
2.4.11. Нумерація рядків
2.4.12. Скасування і відновлення змін
2.4.13. Відстеження змін у документі
2.4.14. Підготовка документа до перевірки
2.4.15. Запис змін
2.4.16. Вставка приміток
2.4.17. Прийняття або відхилення змін і коментарів
2.4.18. Підрахунок слів у виділеному фрагменті
2.5. Форматування сторінок
2.5.1. Вибір методу розмітки
2.5.2. Створення верхніх і нижніх колонтитулів
2.5.3. Нумерація сторінок
2.5.4. Використання загальної кількості сторінок
2.5.5. Відновлення нумерації сторінок
2.5.6. Зміна полів сторінки
2.5.7. Встановлення необхідного числа колонок на сторінці
2.6. Робота з таблицями
2.6.1. Меню і панель інструментів Таблиця
2.6.2. Створення таблиці
2.7. Форматування таблиці
2.7.1. Параметри за замовчуванням
2.7.2. Форматування окремих комірок
2.7.3. Вставка рядків і стовпців
2.7.4. Об'єднання і розбиття комірок
2.8. Робота з графікою
2.8.1. Вставка зображення з файлу
2.8.2. Вставка зображення з Галереї
2.8.3. Позиціонування зображень у тексті
2.8.4. Додавання назв до зображень
2.8.5. Використання інструментів малювання
2.8.6. Створення мальованих об'єктів
2.8.7. Групування мальованих об'єктів
2.9. Друкування документів
2.9.1. Управління друком
2.9.2. Вибір параметрів друку для документа
2.9.3. Вибір параметрів друку за замовчуванням
2.9.4. Друк у чорно-білому режимі на кольоровому принтері
2.9.5. Попередній перегляд сторінок перед друком
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ РОБОТИ У OPENOFFICE.ORG CALC
3.1 Поняття про електроні таблиці
3.1.1. Складові частини головного вікна Calc
3.1.2. Панель інструментів
3.1.3. Створення нових електронних таблиць
3.1.4. Відкриття існуючих електронних таблиць
3.1.5. Збереження електронних таблиць
3.1.6. Перехід в окрему комірку
3.1.7. Переміщення з комірки в комірку
3.1.8. Переміщення з одного аркуша на інший
3.1.9. Виділення комірок
3.1.10. Виділення рядків та стовбців
3.1.11. Виділення аркушів
3.1.12. Вставка рядків та стовпців
3.1.13. Видалення рядків та стовпців
3.1.14. Вставка нових аркушів
3.1.15. Видалення аркушів
3.1.16. Перейменування аркушів
3.2. Введення, редагування, форматування даних
3.2.1. Введення чисел
3.2.2. Введення чисел у форматі тексту
3.2.3. Введення дати та часу
3.2.4. Вирівнювання тексту
3.2.5. Розриви рядків
3.2.6. Видалення тексту
3.2.7. Редагування частини комірки
3.2.8. Форматування даних
3.3. Створення графіків та діаграм
3.4. Опис функцій
3.4.1. Математичні функції
3.4.2. Фінансові функції
РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ РОБОТИ У OPENOFFICE.ORG IMPRESS
4.1. Знайомство з ООо Impress
4.2. Запуск і початок роботи з ООо Impress
4.2.1. Запуск ООо Impress
4.2.2. Початок роботи з ООо Impress
4.3. Основне вікно Impress
4.3.1. Панель слайдів
4.3.2. Робочий простір
4.3.3. Панель задач
4.4. Побудова презентації
4.4.1. Вибір основної сторінки
4.4.2. Створення першого слайду
4.4.3. Додавання елементів до титульної сторінки
4.4.4. Додання додаткових слайдів
4.5. Робота зі слайдами
4.5.1. Анімаційні об'єкти на слайдах презентації
4.5.2. Анімаційна зміна слайдів
4.6. Робочий простір
4.6.1. Режим креслення
4.6.2. Режим структури
4.6.3. Режим приміток
4.6.4. Режим тез
4.6.5. Сортування слайду
4.7. Демонстрація презентації
Словник термінів
ЛІТЕРАТУРА

Контакты

Вся контактная информация

  • Телефон: +38(097)9308618