Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації

Осадчий В.В., Шаров С.В.
Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації. Навчально-методичний посібник / В.В. Осадчий, С.В. Шаров – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 120 с.

ISBN 978-966-197-082-2

Бурхливий розвиток інформаційних технологій та розширення їх сфери використання породжує нові напрями інформатизації діяльності людини у сфері освіти. Одним з вирішальних чинників модернізації системи освіти є створення нового покоління засобів навчання, зокрема комп’ютерних, які поєднують досягнення сучасної педагогічної науки з потужними дидактичними можливостями інформаційних технологій.
Даний посібник присвячений технології створення одного з ефективних засобів навчання – електронного підручника, мета розробки та використання якого лежить у безпосередньому підвищенні ефективності навчального процесу.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ
1.1. Сутнісні ознаки електронних підручників
1.2. Визначення електронного підручнику та споріднених з ним понять
1.3. Значення електронних підручників в освіті
1.4. Вимоги до електронних підручників
1.5. Компоненти електронного підручника
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
2.1. Принципи створення електронного підручника
2.2. Методичні рекомендації до створення електронного підручника
2.3. Ергономічні рекомендації до електронного підручника
2.4. Технічні умови розробки електронного підручника
2.5. Програмні засоби створення та редагування інформаційного контенту електронного підручника
2.5.1. Html-редактори
2.5.2. Аудіо-редактори
2.5.3. Відео-редактори
2.6. Застосування електронних підручників
2.7. Приклади електронних підручників
2.7.1. Електронний підручник з курсу "Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ ст."
2.7.2. Електронний підручник "Основи роботи в мережі Internet"
2.7.3. Електронний підручник "Хорова культура України"
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
ЛІТЕРАТУРА
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК